معرفی استاد نگار

توضیحات

استاد نگار درسنامه جامعی از مهمترین و کلیدی ترین مطالب آموزشی مورد نیاز داوطلب آمادگی آزمون وکالت است که به زبان ساده و روان بیان شده است. این درسنامه برگرفته از منابع اصلی آزمون وکالت بوده و به داوطلب کمک می کند ضمن صرفه جویی در زمان از سردرگمی مطالعه منابع متعدد نجات یابد. استادنگار هماهنگی کاملی با مجموعه لوح نگار دارد و با دسته بندی منظم مطالب و سرفصل های آموزشی فرآیند یادگیری داوطلب آزمون وکالت را در مسیر کاملا صحیح و بهینه قرار می دهد.

ویژگی های استاد نگار

  • مرور سریع و جامع در کمترین زمان
  • منطبق بر آموزش های اساتید در لوح نگار
  • رهایی از سردرگرمی در منابع متعدد
  • یادگیری مطالب به صورت نموداری
  • طبقه بندی و دسته بندی منظم تمامی مطالب