وکالت کاری چیست؟

post-img

وکالت کاری چیست؟


وکالت کاری چیست؟
 مسائل حقوقی

طبق تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی “وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.” بنابراین ملاحظه می شود که وکالت نیز مانند بیع، اجاره و غیره یک عقد (قرارداد) است. قراردادهای مختلف آثار مختلفی را به وجود می آورند؛ مثلاً بیع موجب می شود که مالکیت از شخصی (فروشنده) به شخصی دیگر (خریدار) منتقل شود یا اینکه عقد اجاره موجب می شود که مالکیت منافع مال برای مدت معین از شخصی (موجر) به شخص دیگر (مستاجر) منتقلل شود. اثر اصلی عقد وکالت همانطور که در تعریف فوق ملاحظه می شود نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود در انجام کاری قرار می دهد تا از جانب او اقدام کند.

 

 

مسلماً مانند هر قرارداد دیگری، وکالت نیز نیازمند اعلام اراده هر دو طرف است و با اراده فقط وکیل یا فقط موکل ایجاد نمی شود(ماده ۶۵۷ قانون مدنی). البته باید توجه داشت که اصولاً این اعلام اراده نیازی به وسیله خاص ندارد. در واقع بر خلاف تصور عموم مردم وکالت مانند هر عقد دیگری اصولا نیازی به امضاء سند عادی یا رسمی یا حضور شاهد و غیره ندارد. واقعیت این است که وکالت به صرف تراضی و توافق وکیل و موکل ایجاد می شود؛ هر چند عملاً برای اینکه بعدها امکان اثبات وقوع عقد وجود داشتهه باشد و از اختلافات احتمالی جلوگیری گردد، وکالت به صورتی کتبی منعقد می شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه دیگر در اختیار وکیل قرار می گیرد. همچنین هر چند سند عادی نیز اصولاً برای انعقاد وکالت کافی است اما نظر به اینکه بسیاری ازز مراجع وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی پذیرند عملاً تمایل بر انعقاد آن در دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد. (ماده ۵۶۸۸ قانون مدنی).

در گذشته هر شخصی می توانست برای انجام هر امری که خود از لحاظ حقوقی توانایی انجام آن را دارد به دیگری وکالت دهد (ماده ۶۶۲ قانون مدنی)؛ با اینحال به موجب قوانینی خاص مانند قانون وکالت و قانون اسقلال کانون وکلای دادگستری، وکالت در دادگستری منوط به داشتن پروانه مخصوص وکالت گردید و برخی احکام اختصاصی برای وکالت ایجاد شد. به این ترتیب در حال حاضر وکالت در غیر دادگستری نیازی به داشتن پروانه مخصوصی ندارد همانطور که گفتیم هر شخص می تواند برای آنچه که خود از لحاظ حقوقی قادر به انجام آن است به دیگری وکالت دهد. این وکالت، در معنای عام به “وکالت کاری” معروف است که در مقابل وکالت دادگستری قرار می گیرد.

در معنای خاص وکالت کاری به وکالت در آن دسته امور خارج از دادگستری گفته می شود که وکیل صرفاً اختیار تصرفات اداری در مورد موکل را اخذ نموده و اختیار نقل و انتقال اموال را نداشته باشد.

احکام این دو نوع وکالت (کاری و دادگستری) جز در مواردی که در قوانین مربوط به وکالت دادگستری استثنا شده، اصولاً یکسان است. یافتن حدود اختیارات وکیل کار چندان دشواری نیست. همانطور که قبلاً ذکر شد وکالت یک قرارداد است و اراده مشترک طرفین آن را ایجاد می کند. پس با دقت در وکالتنامه می توانیم دریابیم که اراده مشترک طرفین چه بوده است و موکل در چه اموری وکیل را نایب خود قرار داده است. به این ترتیب وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (ماده ۶۶۳ قانون مدنی) زیرا در امور خارج از حدود وکالت وکیل مانند شخص بیگانه ای است و می دانیم که اصولاً اشخاص نیابتی در امور یکدیگر ندارند. بنابراین نیابت وکیل نیز که به موجب عقد وکالت در حدود اعطا شده به وی ایجاد شده امری استثنایی است وو فراتر از حوزه مورد توافق ایشان قابل اعمال نیست.

لازم است هنگام انعقاد وکالت آنچه که درنظر داریم در حیطه اختیارات وکیل محسوب شود به صراحت بیان کنیم تا بعدها اختلاف در خصوص اینکه آیا داخل در حدود اختیارات وکیل بوده یا نه ایجاد نشود. مثلاً اگر وراث یک متوفی قصد دارند به یکی از وراث اختیار انجام امور اداری و مالیاتی مربوط به ارث را اعطا کنند اما اعتماد کافی ندارند که در خصوص اینکه به وی اختیار فروش اموال را نیز بدهند لازم است در وکالتنامه صراحتاً قید کنند که وکالت فقط ناظر بر امور اداری مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی ناظر برر کدام اموال است. همچنین بهتر است تاکید کنند که این وکالت شامل فروش و هرگونه انتقال دیگر مال نخواهد بود. به این ترتیب دقت در نحوه حدود اختیارات وکیل و پرهیز از به کار بردن عبارات مبهم اصلی است که باعت روشن شدن آثار وکالتنامه وو جلوگیری از بروز اختلافات در عقد وکالت و دیگر قراردادها می گردد.

طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی با توجه به اینکه عقد وکالت عقدی است “جایز” هم موکل می تواند وکیل را در هر زمان که بخواهد عزل کند و هم وکیل می تواند بدون نیاز به اراده طرف مقابل از وکالت استعفا دهد. اگر وکالت ضمن عقد خارج لازمی شرط شود وکالت بلاعزل خواهد بود یعنی نه موکل حق عزل وکیل را بدون کسب رضایت وی خواهد داشت و نه وکیل حق استعفا بدون رضایت موکل را دارا است. بلاعزل شدن وکالت تنها با ذکر عبارت “ضمن عقد خارج لازم شرط شد که…” در ابتدای وکالتنامه هنگامم تنظیم آن عملاً صورت می پذیرد. این عبارت در واقع نشان می دهد که هر چند وکالت عقدی جایز است و هریک از طرفین حق بر هم زدن آن به صورت یکجانبه را دارند، اما با توجه به اینکه این وکالت به صورت شرط ضمن یک عقد لازم (مانند بیع، اجاره وو غیره) آمده امکان فسخ یکجانبه آن وجود ندارد.

بنابراین در صورتی که مایل باشیم در هر زمان بتوانیم اقدام به فسخ وکالت نماییم باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری کنیم و در صورتی که مایل باشیم صرفا موکل حق فسخ داشته باشد و نه وکیل لازم است که وکالت ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل منعقد شود اما ضمن عقد مقرر شود که موکل برای مدت معینی (مثلاً یک سال) حق فسخ قرارداد را دارد. بدیهی است با رضایت دو طرف در هر زمان می توان به وکالت خاتمه داد که این عمل اقاله یا تفاسخ نام دارد.

ماده ۶۷۸ همچنین مقرر می دارد که وکالت در صورت فوت یا جنون (دیوانگی) یا سفه (از دست دادن توانایی اداره امور مالی) هر یک از وکیل و موکل خود به خود از بین می رود و منفسخ می شود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز باشد، در صورت ایجاد هر یک از عوامل فوق، عقد منفسخ می شود. بدیهی است چنانچه معلوم شود هر یک از این عوامل در زمان انعقاد وکالت موجود بوده، عقد از ابتدا باطل خواهد بود. پایان یافتن موضوع وکالت را نیز باید بر عوامل خاتمه قرارداد وکالت افزود. مثلا در صورتی کهه شخصی وکیل دیگری در گرفتن مجوز خاصی از شهرداری باشد، با اخذ مجوز، موضوع وکالت هم خاتمه یافته است و لذا عقد وکالت نیز منقضی می شود. همچنین اگر برای وکالت مدتی معین شود (مثلا یک ماه با یک سال و غیره) با انقضای مدت، وکالت همم خاتمه می یابد.نظرات

 1. qNOArZjvqNOArZjv

  lYWxwSJAKhdkX

 2. qNOArZjvqNOArZjv

  cBouUZghK

 3. RdwsDKingMrRdwsDKingMr

  pzyDRrxiWldcJtkf

 4. RdwsDKingMrRdwsDKingMr

  yqHznstJI

 5. rPNSqekRzsFjIDrPNSqekRzsFjID

  ejGTfnPSqWAatBbV

 6. rPNSqekRzsFjIDrPNSqekRzsFjID

  BfkqclWhGKNopj

 7. lzdpYLwGruFUlzdpYLwGruFU

  yepqfKudoBTHm

 8. lzdpYLwGruFUlzdpYLwGruFU

  MESrCyftmdUIDLuH

 9. FvTyfOeYlFvTyfOeYl

  bTKndJDhopyemRkS

 10. FvTyfOeYlFvTyfOeYl

  RSMTjtOQhVG

 11. HxrowtHxrowt

  cialis pricing - purchase generic cialis buy brand cialis cheap

 12. TqjbfcTqjbfc

  sildenafil rx - otc viagra 2017 sildenafil daily

 13. FiiiyeFiiiye

  us online pharmacy cialis - cialis generic brand buy tadalafil online no prescription

 14. LpaghmLpaghm

  ivermectin 9mg - ivermectine stromectol xl

 15. YstivvYstivv

  wind creek casino online play - real money casino app free slots online

 16. IimdgqIimdgq

  best place to buy ed pills online - ed pill on shark tank best ed pills online

 17. AccwyfAccwyf

  buy cheap prednisone online - generic prednisone without prescription prednisone 5 mg

 18. QvslbpQvslbp

  generic viagra online canadian - where to buy viagra pills viagra buy in usa

 19. SawazrSawazr

  where can you buy cialis online - Cialis once daily reputable onlinecompanies that sell cialis

 20. ZlrvitZlrvit

  buy ivermectin uk - stromectol order order stromectol online

 21. SwxbelSwxbel

  erectile dysfunction medications - natural treatment for ed erectile dysfunction medicines

 22. DiqrsxDiqrsx

  buy ventolin - ventolin purchase ventolin australia price

 23. HjnbjsHjnbjs

  where can i buy cytotec pills in south africa - purchase cytotec cytotec online

 24. DgmezbDgmezb

  doxycycline 20 mg cost - doxycycline usa pharmacy where can i get doxycycline over the counter

 25. OoswqbOoswqb

  neurontin price uk - where to buy levothyroxine online without a prescription levothyroxine 112 mcg tablet

 26. OffemiaOffemia

  viagra young men

 27. XurzviXurzvi

  buy viagra usa - generic viagra 100mg pills

 28. ViagraViagra

  commander cialis belgique

 29. AxabbqAxabbq

  tadalafil tablets 10 mg price - best canadian online pharmacy

 30. VnosrfVnosrf

  free vardenafil samples - vardenafil generico online generic levitra online

 31. cialis genericcialis generic

  Propecia Y Finasteride

 32. YfgdfcYfgdfc

  cost of ivermectin cream - ivermecrx.com ivermectin 3 mg dose

 33. WdmdkjWdmdkj

  how much is prednisone 10 mg - prednisone brand name cost prednisone pills

 34. GdigvrGdigvr

  over the counter amoxicillin kroger - buy amoxicilin 500 mg mexico buy amoxicilin noscript

 35. QdfygmQdfygm

  buy medrol online uk - lyrica 150 mg price in india lyrica price

 36. MubFeesseMubFeesse

  Stromectol

 37. EyzarvEyzarv

  best essay service - essay help chat buying a term paper

 38. finpecia tablettenfinpecia tabletten

  Where To Buy Avanafil

 39. IrranigakIrranigak

  Propecia

 40. AstepayAstepay

  https://buysildenshop.com/ - viagra brand without prescription

 41. LestertwistLestertwist

  dog antibiotics without vet prescription cheap generic drugs from india - ed meds online without doctor prescription

 42. LnwlpkLnwlpk

  find viagra - Viagra best buy canada brand viagra

 43. ivermectin for chickensivermectin for chickens

  how long does levitra work

 44. XjmbgwXjmbgw

  cialis pills - Best price cialis tadalafil 5mg best price

 45. PioftofPioftof

  https://buystromectolon.com/ - stromectol for sale

 46. IcegulaIcegula

  cialis buy

 47. utedssermutedsserm

  https://buytadalafshop.com/ - generic cialis from india

 48. infilsoroinfilsoro

  https://buypropeciaon.com/ - Propecia

 49. RwpvlyRwpvly

  buy ivermectin - oivermectin buy ivermectin for humans

 50. kisasildkisasild

  dr site stromectol stromectol ivermectin where to find buy stromectol canada

 51. OupgpmOupgpm

  prednisone 20mg - prednisone 20mg tab cost prednisone 20 mg without prescription

 52. IancdiIancdi

  buy furosemide uk - genclomid.com furosemide 10 mg canada

 53. IcegreeIcegree

  Lasix

 54. LavrunLavrun

  ventolin price usa - albuterol inhaler ventolin generic brand

 55. lasix dosagelasix dosage

  Propranolol Canada

 56. RqosmkRqosmk

  how to get cytotec usa - cheap cytotec uk cytotech

 57. rhinoughrhinough

  ????? ???? ????? | ?????? ????? ????? ???? ?????? where to buy ivermectin ivermectin for humans amazon ivermectin cream ivermectin over the counter uk

 58. HeweewedHeweewed

  ????? ???? ????? | ?????? ????? ????? ???? ?????? azithromycin 500 mg for 5 days azithromycin over counter cvs azithromycin 500mg tablets zithromax buy online

 59. PlaquenilPlaquenil

  Levitra Farmacia Italiana

 60. StpwczStpwcz

  order doxycycline canada - doxycycline generic pharmacy prednisolone online pharmacy uk

 61. GuimbincGuimbinc

  ivermectin 6mg ivermectin for humans dosage

 62. KimMoxKimMox

  buy generic viagra in usa

 63. MarkMoxMarkMox

  online viagra in us

 64. CarlMoxCarlMox

  accutane canada 40mg

 65. AmyMoxAmyMox

  cheap generic viagra

 66. JaneMoxJaneMox

  plaquenil price in india

 67. LisaMoxLisaMox

  where can i get prednisone

 68. MaryroogsMaryroogs

  canadian cialis 20 mg

 69. RvavmpRvavmp

  side effects of ivermectin - stromectol sales ivermectin us

 70. KimMoxKimMox

  500 mg valtrex daily

 71. PaulMoxPaulMox

  generic ivermectin cream

 72. JoeMoxJoeMox

  tadalafil india buy online

 73. MarkMoxMarkMox

  buy cialis online europe

 74. AmyMoxAmyMox

  accutane 50mg

 75. CarlMoxCarlMox

  order generic viagra online

 76. LisaMoxLisaMox

  ivermectin 8000

 77. JoeMoxJoeMox

  tadalafil 20mg daily

 78. IvyMoxIvyMox

  canadian pharmacy no scripts

 79. PaulMoxPaulMox

  ivermectin cost

 80. EvaMoxEvaMox

  stromectol ivermectin buy

 81. MarkMoxMarkMox

  viagra 15 mg

 82. SueMoxSueMox

  cost of viagra 100

 83. JimMoxJimMox

  60 mg generic cialis

 84. SueMoxSueMox

  cheap cialis 10mg

 85. KiaMoxKiaMox

  azithromycin price in india

 86. LisaMoxLisaMox

  cost of synthroid 75 mcg

 87. DolzapDolzap

  ivermectin cream cost - ivermectin 3 mg tablet dosage stromectol for sale online

 88. YonMoxYonMox

  generic for viagra 2 viagra

 89. SueMoxSueMox

  cialis canada pharmacy online

 90. PaulMoxPaulMox

  sildenafil where to get

 91. KimMoxKimMox

  stromectol tablets uk

 92. SamMoxSamMox

  tadalafil uk generic

 93. LisaMoxLisaMox

  viagra 10mg price in india

 94. tixdressetixdresse

  Priligy

 95. NickMoxNickMox

  ivermectin tablets

 96. SamMoxSamMox

  generic cialis nz

 97. KiaMoxKiaMox

  order tadalafil

 98. JudyMoxJudyMox

  where can buy viagra

 99. JaneMoxJaneMox

  azithromycin 500mg price

 100. LisaMoxLisaMox

  glucophage singapore

 101. MiaMoxMiaMox

  cialis daily 5 mg

 102. AmyMoxAmyMox

  stromectol lotion

 103. AnnaMoxAnnaMox

  sildenafil 20 mg cost

 104. CarlMoxCarlMox

  ivermectin ebay

 105. EvaMoxEvaMox

  buy viagra us pharmacy

 106. JackMoxJackMox

  cialis online free shipping

 107. JimMoxJimMox

  ivermectin over the counter

 108. NickMoxNickMox

  female viagra sale

 109. JudyMoxJudyMox

  modafinil uk paypal

 110. AnnaMoxAnnaMox

  buy online generic cialis

 111. KiaMoxKiaMox

  purchase xenical online

 112. MaryMoxMaryMox

  viagra from canadian pharmacy

 113. KiaMoxKiaMox

  tadalafil 2.5 mg daily

 114. JudyMoxJudyMox

  low cost viagra

 115. ZithromaxZithromax

  Acheter Vrai Viagra Ligne En Bourges

 116. GfthnxGfthnx

  buy sildenafil online - buy sildenafil what is sildenafil

 117. brulfussybrulfussy

  azithromycin tablets

 118. MarkMoxMarkMox

  generic cialis 20 mg

 119. JudyMoxJudyMox

  buy cialis 20mg online

 120. SamMoxSamMox

  generic cialis drugstore

 121. NickMoxNickMox

  buy viagra cheap online uk

 122. EvaMoxEvaMox

  ivermectin uk buy

 123. MiaMoxMiaMox

  viagra com

 124. PriligyPriligy

  Propecia Esterilizacion

 125. MaryMoxMaryMox

  generic ivermectin

 126. JoeMoxJoeMox

  online cialis 20mg

 127. CarlMoxCarlMox

  25 mg tadalafil

 128. SamMoxSamMox

  buy stromectol online

 129. KimMoxKimMox

  buy modafinil singapore

 130. AnnaMoxAnnaMox

  valtrex generic canada

 131. IvyMoxIvyMox

  usa viagra over the counter

 132. NickMoxNickMox

  cephalexin 125 mg tablets

 133. JaneMoxJaneMox

  zithromax medication

 134. GpquusGpquus

  tadalafil 20 mg - purchase tadalafil buy tadalafil

 135. MarkMoxMarkMox

  cheapest tadalafil india

 136. KimMoxKimMox

  metformin 850 mg cost

 137. AnnaMoxAnnaMox

  ivermectin 3mg tab

 138. MaryMoxMaryMox

  10mg tadalafil

 139. JackMoxJackMox

  real generic viagra

 140. MiaMoxMiaMox

  order viagra canada

 141. JudyMoxJudyMox

  cialis discount

 142. SueMoxSueMox

  buy cialis black online

 143. JoeMoxJoeMox

  generic cialis 40 mg

 144. CarlMoxCarlMox

  cialis generic cost

 145. MaryroogsMaryroogs

  doxy

 146. AmyMoxAmyMox

  where to buy sildenafil 20mg

 147. JimMoxJimMox

  wellbutrin prescription uk

 148. JaneMoxJaneMox

  generic tadalafil uk

 149. hamlicyhamlicy

  https://buypriligyhop.com/ - Priligy

 150. KiaMoxKiaMox

  how to buy cephalexin

 151. IvyMoxIvyMox

  valtrex medicine

 152. JudyMoxJudyMox

  tadalafil best price 20mg uk

 153. JackMoxJackMox

  can you buy wellbutrin online

 154. CarlMoxCarlMox

  cialis 1 mg

 155. PaulMoxPaulMox

  viagra coupon

 156. unsendkedunsendked

  does hydroxychloroquine

 157. NickMoxNickMox

  cialis soft generic

 158. SueMoxSueMox

  cost of ivermectin pill

 159. sweablelasweablela

  http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil

 160. SamMoxSamMox

  ivermectin generic

 161. ShaunaShauna

  Вечер с Владимиром Соловьевым выборы

 162. KiaMoxKiaMox

  online tadalafil canada

 163. GgpyioGgpyio

  accutane price online pharmacy - how to get accutane without prescription accutane drug buy

 164. syncjasysyncjasy

  is kamagra legal in amsterdam

 165. MarkMoxMarkMox

  ivermectin topical

 166. AmyMoxAmyMox

  buy ivermectin

 167. AnnaMoxAnnaMox

  cialis for daily use coupon

 168. jimdofreeBarjimdofreeBar

  We spent a lot of time at her home. Maybe so her mother could keep an eye on us. Mrs. Spencer made sure to be around, offering drinks, snacks, chit chat. I noticed that she was fairly young herself. Granted at my age, anyone over 25 was old, but she was probably mid-30s, divorced. If she was a indiction of how Carley would develop, maybe I should wait. Mrs. Spencer had fuller breasts and a nice butt. She appeared to be in great shape for her "advanced" age. I knew she was keeping an eye on me as much as I was on her and her younger daughter. Her eldest, Sharon was away at college at the time. With Mrs. Spencer around we mostly limited ourselves to holding hands and sneaking in a few light kisses. One day Mrs. Spencer caught us by surprise walking in as I'd slid my hand up from Carley's stomach to rub her right breast through her shirt. She didn't really need a bra yet, so I could feel her nipple, hard, through her shirt. Just this much contact had me hard also. https://sites.google.com/view/1kqQjZPMNyxE5f7p https://sites.google.com/view/07uwtsBw3g6jCPGd

 169. LierforryLierforry

  http://buylasixshop.com/ - Lasix

ارسال نظر