معرفی حاشیه نگار

در آمادگی آزمون وکالت بیش از هر موضوعی تسلط بروی مواد قانونی، محشای مواد و قوانین خاص آن در کنار آرایه وحدت رویه اهمیت دارد.

معرفی لوح نگار

لوح نگار مجموعه ای می باشد که استاد کلاس حضوری را با مزیت هایی به مراتب بیشتر به خانه شما می آورد.

معرفی استاد نگار

استاد نگار درسنامه جامعی از مهمترین و کلیدی ترین مطالب آموزشی مورد نیاز داوطلب آمادگی آزمون وکالت است که به زبان ساده و روان بیان شده است

معرفی حافظه نگار

در مجموعه حافظه نگار نکات مهم هر یک از دروس آزمون وکالت به صورت فیش‌های پرسش و پاسخ از مواد مختلف، استخراج و دسته بندی شده است.

معرفی آزمون آزمایشی

آنچه که یک داوطلب را می تواند متفاوت از سایر داوطلبان هدایت کمند یه برنامه ریزی اموزشی و مشاوره ای متفاوت است!

معرفی برنامه ریزی آموزشی

آزمون های آزمایشی دانش پژوهان با توجه به بودجه بندی و برنامه ریزی آموزشی دانش پژوهان شامل 20 آزمون آموزشی تک درس، 16 مرحله آزمون آزمایشی تطبیقی و 4 مرحله آزمون جامع برای جمع بندی می باشد.